субота, 26. јануар 2013.

Kustosiranje u medijima: intervju za B92, prilog u Božićnom izdanju Beokulta, RTS TV2

 • Intervju za B92, internet izdanje

            Nedavno nas je intervjuisala novinarka Sonja Gočanin, saradnica B92, u kojem smo probali da odgovorimo na neka pitanja koja se tiču aktuelnih situacija u polju umetnosti i kulture; kako ih mi razumemo. Pričali smo, najviše o samom projektu Kustosiranje/ About and around curating:
 • Kustosiranje u Božićnom izdanju Beokulta

    Imali smo čast da se nađemo u društvu najkreativnijih mlađih profesionalaca u oblasti umetnosti i kulture, koji su obeležili 2012. godinu, prema mišljenju Redakcije za kulturu RTS TV Beograd. Ovo je snimak segmenta o nama novinarke Maje Tucaković, za emisiju Beokult, emitovanu 6. i 7.januara 2013. na Drugom televizijskom programu:


недеља, 20. јануар 2013.

Kustosiranje: Početak sezone #03Veoma uskoro ćemo imati prvi ovogodišnji session Kustosiranja #22, u jednom od beogradskih javnih prostora.

Naš ambiciozni plan predstojeće sezone je usmeren na nekoliko aktivnosti: Akademski kurs, regionalna/ međunarodna saradnja i, naravno, otvoreni javni program. 
Slično kao i u prvoj sezoni, nameravamo da sa učesnicima oblikujemo umetnički projekat, koji će imati kao praktičan cilj realizovanje zajedničke izložbe. O tome će biti više reči na Kustosiranju #22.
Više o planiranim aktivnostima i opisu projekta za 2013. pogledajte ovde.

Želimo i da se svima zahvalimo na velikoj podršci, razumevanju i korisnim komentarima povodom Našeg lošeg poslovnog iskustva sa Kulturnim centrom Beograda, koje se pojavilo kao članak, uz naše odobrenje, i na portalu ArtLeaks


Kustosiranje za 2013.
Kustosiranje / About and around curating je projekat edukativnog i istraživačkog karaktera, formiran na ideji celoživotnog učenja, namenjen studentima i profesionalcima iz oblasti umetnosti i kulture, a otvoren za sve zainteresovane. Zasnovan je na iskustvima profesionalaca kao osnovi saznanja, transparentan, alternativne metodologije, fleksibilan; sa idejom da se teoretske pretpostavke proveravaju kroz kritična iskustva iz prakse. Namera projekta je da se okupe mladi, budući i diplomirani profesionalci iz oblasti umetnosti i kulture i da im se predoče mogućnosti koje već postoje, kao kustosima, razvijajući razumevanje i negovanje od strane socijalnog okruženja za sve profesije čije se aktivnosti mogu prepoznati u opisu ovog zanimanja.

Kao završnica svake sezone, biće realizovan izložbeni projekat sa učesnicima programa kao praktičan, hands-on deo programa. Uslovi održavanja će biti objavljeni tokom trajana sezone. Grupa od 5-10 učesnika/ca se bira prema sledećim kriterijumima: motivaciono pismo (predlog izlagačkog projekta, koncept, ideja; zašto želim da učestvujem u Kustosiranju) i aktivnost u javnom programu (praćenje i komentarisanje programa, poseta izložbi, popunjavanje evaluacija). Potom, mesec do dva pre izložbe se, u dogovoru sa institucijom kulture gde će se odvijati izlagački projekat, započinju sastanci i radionice sa grupom, u cilju definisanja koncepta izložbe, radova, postavke, kataloga, programa isl, dok su autori projekta prisutni samo u savetodavnom i logističkom smislu, poput moderatora. Za 2013. su ugovorena dva termina za izlaganje u galeriji Doma omladine Beograd.

Kustosiranje je program javnog i neprofitnog karaktera, otvoren za kreativce iz polja umetnosti i kulture. Ukoliko želite da pratite naše aktivnosti, pišite nam na kustosiranje@gmail.com i pogledajte naš blog kustosiranje.blogspot.com.Opis projekta i razlozi za nastanak:

To nije kabinetski poziv, nego izuzetno dinamična aktivnost, koja od pojedinca traži svakodnevnu prisutnost, posvećenost, traganje za izvorima, povezivanje informacija i ljudi, inteligentno promišljanje stvarnosti i prošlosti, kroz sve one izazove, koje, inače, čine život, po rečima profesora Ješe Denegrija, tokom jednog zanimljivog razgovora.

Razumevajući ambijent u kojem se kustoski poziv u Srbiji razvija i realizuje, naročito kod mlađih profesionalaca, bazirajući se na izazovima, poput manjka ili čak i nedostatka profesionalne prakse, nepostojanja stabilnije vremenski određenih specijalizovanih kustoskih kurseva i škola, konzervativno poimanje kustoske struke, odnos javnog i civilnog sektora, zaposlenje i problem održivosti; među najvažnijim strateškim ciljevima projekta Kustosiranje je pokrenuti ova pitanja. Umesto izlišnog konstatovanja o osiromašenom i gotovo bespomoćnom stanju u polju, potrebno je ukazati na primere dobre prakse, podsticati mogućnosti samorealizovanja, naglašavati važnosti saradnje i prednosti timskog rada, ali i pružiti podršku proaktivnom pristupu pri razvijanju nezavisnih projekata u oblasti umetnosti i kulture. Ipak, težište je na pitanjima koja definišu profesiju kustosa, i koja u realnom vremenu „dišu“ sa svim umetničkim, estetičkim, društvenim tokovima. Tehnologija nastanka izlagačkog projekta, relacija kustos-umetnik, različitosti u metodološkom pristupu kustosa (pozicije nezavisnog pojedinca i zaposlenog u instituciji kulture), arbitrarnost i prezentativnost profesije, kustos kao umetnik (i obrnuto) – neka su od pitanja po kojima tragamo za mogućim odgovorima, razvijajući projekat Kustosiranje, i kao istraživačku aktivnost, javno dostupnu i vidljivu, afirmativno orijentisanu prema kustoskom pozivu.

Institucije kulture, državne ili nezavisne, domaće ili strane su u prilici da se, aktivnom participacijom, partnerstvom u okviru projekta Kustosiranje povežu sa mlađim, budućim i formiranim kolegama i koleginicama u savetodavnom ili praktičnom smislu.

Ciljevi projekta: o kustoskim praksama, razvijanju alata za rad i neophodnih veština, o tehnologiji pripreme i izvođenja samostalnog izlagačkog projekta, edukativna podrška proaktivnom pristupu mladih i budućih umetničkih kustosa, timski rad, razvoj preduzetništa u kulturi, kultura deljenja (share culture)

Ciljna grupa: studenti završnih godina i postdiplomci umetničkih fakulteta (istorija umetnosti, likovne i primenjene akademije, arhitektura, dramske umetnosti itd), profesionalci iz oblasti umetnosti i kulture (kustosi, umetnici, menadžeri i preduzetnici u kulturi)

Mesta / vremena održavanja: Prostori institucija kulture - galerije, muzeji, kulturni centri u Beogradu, trajanje 120’ svaki susret, svake druge sedmice. Između susreta, organizovane posete izložbi i umetničkih događaja.

Autori projekta: Andrej Bereta i Srđan Tunić (kustosi, diplomirani istoričari umetnosti)U planu za Sezone #03 (januar – jun) i #04 (septembar-decembar) 2013.
 • Publikacija o prvoj godini projekta Kustosiranje (proleće 2013.)
 • Izložba studenata akademskog kursa Kustosiranje u umetničkom prostoru U10 (28.02. – 13.03.2012.)
 • Izložba sa učesnicima javnog programa kao završnica sezone (jun 2012); u saradnji sa galerijom Doma omladine Beograda
 • Internacionalni projekat, u saradnji sa institucijama kulture (univerzitetima, organizacijama civilnog društva, muzejima, umetničkim kolektivima); proleće 2013.
 • Javni program – javne i civilne institucije kulture, izložbeni prostori
Ostvarena mreža saradnika i podrške tokom 2012:Kontakt:
Udruženje građana ARTIKAL: Društvo za promovisanje i negovanje savremenog i slobodnog umetničkog izražavanja, 11000 Beograd

Andrej Bereta: andrej.bereta(@)gmail.com
Srđan Tunić: srdjan.tunic(@)gmail.com


среда, 16. јануар 2013.

Naše loše poslovno iskustvo sa Kulturnim centrom Beograda


Naše loše iskustvo: Neprofesionalan stav menadžmenta Kulturnog centra Beograda prema Kustosiranju


Saradnja sa Kulturnim centrom Beograda (KCB) u vezi našeg angažmana na 53. Oktobarskom salonu, preciznije sa vodećim ljudima ove kuće i Salona Miom David i Zoranom Đaković, može da se označi kao neiskrena i neprofesionalna. Iako smo u prvoj sezoni Kustosiranja isticali (i pohvalili) saradnju i podršku sa istom kućom- bili su nam domaćini za prvi session Kustosiranja (Artget, gošća Aleksandra Estela Bjelica Mladenović) i tehnička pomoć na Festivalu Mikser 2012; naša kasnija saradnja je bila, najblaže rečeno, u silaznoj putanji.
   Poziv za 53. Oktobarski salon smo dobili u junu 2012., javno i zvanično, tokom gostovanja koordinatorke ove smotre, Zorane Đaković, na Kustosiranju #13, da bismo sa kustosom Brankom Dimitrijevićem, par nedelja kasnije potvrdili status Kustosiranja kao pratećeg programa i počeli dogovore o tome, ali i o drugim oblicima saradnje (podrška pri realizaciji projekta umetničkog kolektiva Expodium).

1)  U zvaničnom flajeru, koji su posetioci dobijali na izložbi, smo oštećeni pogrešnim navođenjem- isključivo kao realizatori tuđeg programa (Expodium). Kasnija izvinjavanja direktorke David nisu stvari mnogo promenile;  jer:
2)   Ugovor o našem angažmanu, koji smo, u više navrata pominjali, i koji smo vrlo strpljivo čekali (Rečeno nam je: Trenutno je velika gužva, čim prođe…), nismo nikada dobili; a, povrh svega
3)  Ostali smo uskraćeni za bilo kakvu materijalnu naknadu (honorar), koju, poznato je, obavezno dobijaju učesnici, kada su angažovani od ove kuće, ovakvom prilikom.
4)   Konačno, tokom prepiske sa rukovodstvom smo saznali da, zapravo, nismo nikada ni bili uključeni u budžet Oktobarskog salona.

   Dakle, zaključujemo da smo namerom “nestali” iz štampanog izdanja, a ugovor o našem angažmanu je izostao, jer, u stvari, nismo ni bili u planu da budemo plaćeni za posao koji smo obavili po pozivu, kao najfrekventniji prateći program 53. Oktobarskog salona.

   Zbog ovako neodgovornog i neprofesionalnog odnosa prema nama, kao autorima projekta Kustosiranje, kolegama i javnosti ističemo da NE PREPORUČUJEMO nikakav oblik saradnje sa KCB, dok postojeći menadžment vodi ovu kuću. Na ovo naše upozorenje naročito treba da obrate pažnju umetnici i nezavisne umetničke organizacije, domaće i strane. U Srbiji je u polju kulture, pogotovo u javnom sektoru, poslovanje pretežno obavijeno mrklim mrakom- poslednjih 30- tak godina javni oglasi za zapošljavanje su veoma retki izuzeci koji to potvrđuju kao pravilo, a za mnoge konkurse se može reći da su farsa i neretko su rezultati, zapravo, unapred poznati. Sve važno se odigrava u sferi političkih i nepotističkih dogovora, daleko od očiju bilo kakve javnosti. Zbog toga, u najvećoj meri, niko ne odgovara za kvalitet (ne) rada institucija; poslovnu etiku da ne pominjemo. U vremenu kada se javne institucije sve više obraćaju nezavisnim kreativcima, jer im izostaju sredstva za vlastitu produkciju programa i odgovor na pitanje šta, kako i za koga u stvari rade? (transparentnost rada), izuzetno je važno obratiti pažnju na neprofesionalne poslovne manire i insistirati na jasnosti odnosa, ugovorima, materijalnim obavezama, rokovima. U svakoj instituciji, bilo iz javnog ili civilnog sektora, rade mnogi vredni i kvalitetni profesionalci, baš kao i u KCB, ali, po našem mišljenju, takvi ne vode ovu kuću, danas.

Beograd, 16.01.2013.
Andrej Bereta i Srđan Tunić
Kustosi, istoričari umetnosti
Autori projekta Kustosiranje/ About and around curating
U. G. ARTIKAL, Beograd


Ovaj tekst možete da preuzmete kao .pdf na ovom linku.

ArtLeaks

понедељак, 14. јануар 2013.

Prva godina projekta KustosiranjePrva godina projekta KustosiranjeOstvarena saradnja


Profesionalci i kolektivi (učesnici javnog programa):Institucije i organizacije:Poseban program:

 • Kustosiranje na Festivalu Mikser (25.05. – 02.06.2012.) – izložbeni projekat (podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja)
 • Kustosiranje na 53. Oktobarskom salonu (22.09. – 04.11.2012.); prateći program i saradnja sa umetničkim kolektivom Expodium iz HolandijeAkademski kurs KUSTOSIRANJE / tehnologija izložbenog procesa / realizacija izložbenog projekta – "stvaran svet"

Realizacija: po pozivu profesora Mladenovića i Antonijevića, jesen 2012. i izložba u proleće 2013; saradnici u nastavi i ko-autori kursa (A.Bereta i S.Tunić)

Predavači:
 • Andrej Bereta i Srđan Tunić, istoričari umetnosti, kustosi (U.G. ARTIKAL)
 • V.prof. Milorad Mladenović, akademski slikar, dipl.inž.arh. (Arhitektonski fakultet)
 • Doc. Radoš Antonijević, akademski vajar (Fakultet likovnih umetnosti)
 • Asistent Ivan Šuletić, dipl.slikar (Fakultet likovnih umetnosti)
Studenti (po 7 studenata sa svake studijske grupe, ukupno 21) Univerziteta u Beogradu:
 • Arhitekture
 • Istorije umetnosti
 • Likovnih umetnosti (vajari)

Cilj:
 • Praktične aktivnosti kustosa
 • Proaktivnost i timski rad
 • Umrežavanje studenata umetničkih fakulteta
 • Izložba kao umetnički projekat


Prezentacije projekta

 • Mart 2012. Kopenhagen, The Factory of Art & Design (uz podršku Danish Arts Council, UKK – Young Art Workers i kustoskinje Tijane Mišković)
 • Maj 2012. Beograd, festival Mikser
 • Septembar 2012. Zagreb, 31. Salon mladih (po pozivu selektora Vladimira Čajkovca, HDLU)
 • Decembar 2012. Istanbul, Cultural innovators Network; Beograd, Festival obrazovanja odraslihU planu za Sezonu #03 (januar – jun 2013.)

 • Publikacija o prvoj godini projekta Kustosiranje (proleće 2013.)
 • Izložba studenata akademskog kursa Kustosiranje u umetničkom prostoru U10 (28.02. – 13.03.2012.)
 • Izložba sa učesnicima javnog programa kao završnica sezone (jun 2012); u saradnji sa galerijom Doma omladine Beograda
 • Internacionalni projekat, u saradnji sa institucijama kulture (univerzitetima, organizacijama civilnog društva, muzejima, umetničkim kolektivima); proleće 2013.
 • Javni program – javne i civilne institucije kulture, izložbeni prostori


   Vrlo smo zadovoljni zbog ostvarenih rezultata rada, kolegijalne podrške i razumevanja dragih ljudi. Obogaćuje nas deljenje, razmena iskustava i pozitivnih vibracija. Zbog toga smo svima, koji su na bilo koji način učestvovali u projektu Kustosiranje / About and around curating veoma zahvalni!

     Nastavljamo, naravno...


Beograd, januar 2012.
Andrej Bereta i Srđan Tunić


среда, 09. јануар 2013.

Kustosiranje u tabloidu

Tokom cele 2012. često smo se nalazili u situaciji da naše koleginice i kolege podržavaju ovo što radimo, jer to razumeju i smatraju potrebnim. Takav stav prija i uliva dodatno samopouzdanje. Međutim, neke izuzetno retke i ekstremne (po pojavnosti) situacije pogotovo nas osnažuju kao autore i profesionalce i apsolutno nas uveravaju u važnost nastavka projekta Kustosiranje / About and around curating

Andrej Bereta i Srđan TunićLuciano Secchi (Max Bunker) & Roberto Raviola (Magnus)