среда, 25. јануар 2012.

Kustosiranje #00 & Kustosiranje #01 - rezime


Inicijalni susret (Kustosiranje #00) sa mlađim koleginicama i kolegama, održan u prostorima „Kontekst kolektiva“, na Novom Beogradu, 20.12.2011. je pokazao veliku zainteresovanost i opravdanost namere da se ovakvi susreti dešavaju i da obuhvate navedene teme. Prvog puta se, pored autora projekta i domaćina, istoričara umetnosti Vide Knežević i Marka Miletića, pojavilo 12 studenata, pretežno 3. i 4. godine Odeljenja istorije umetnosti. Najveći deo vremena se razgovaralo o pitanjima koja su značajna budućim istoričarima umetnosti: kako mogu više da saznaju o tome kakve su im mogućnosti, nakon diplomiranja; kako izgleda poziv kustosa; kako se stvara i realizuje projekat; tehnologija izlaganja; saradnja sa starijim kolegama; mogućnosti saradnje sa institucijama, itd. Grupa studenata je konstatovala manjak većine korisnih informacija na ova pitanja i istovremeno pokazala veliku zainteresovanost da se o tome više obavesti, kroz ovakav vid nestandardne edukacije. Povratne informacije sa ovog susreta su bile neočekivano velike (prema podacima sa novootvorene grupe na Fejsbuku je do 23.12. bilo 79 zainteresovanih za naredni susret), a ideja da se formira grupa od petnaest do dvadeset polaznika je uveliko prevaziđena. Već su dogovorene aktivnosti, poput formiranja mejling liste i bloga koji bi pratio ceo projekat i interaktivno uključio sve zainteresovane.

Prvo izdanje – Kustosiranje #01 je održano u galeriji ARTGET, u Kulturnom centru Beograda, 15.01.2012. na kome je bilo petnaestak studenata, i, pored ostalog, dogovoreno je da se i naredni termini usklađuju sa obavezama studenata (ispitnim rokovima, predavanjima). Susret je bio zamišljen i realizovan u tri segmenta: izlaganje Srđana Tunića o definiciji i obavezama kustosa, zatim je o praktičnom radu i svom iskustvu govorila gošća Aleksandra Estela Bjelica Mladenović, kustoskinja Kulturnog centra, a potom je Andrej Bereta predstavio izložbu „Poslednja mladost u Jugoslaviji“ iz Muzeja istorije Jugoslavije kroz foto prezentaciju, analizirajući i kritički evaluirajući postavku, kao važan segment kustoskog znanja. Studentima je otvorena mogućnost, kao pravilo svakog viđanja, da postavljaju pitanja, diskutuju, komentarišu u svakom trenutku, izbegavajući na taj način veoma čestu formalnost akademske atmosfere, koja ume da isključi mogućnost participacije polaznika, pretvarajući ih samo u slušaoce. Insistiranje na proaktivnom učešću svih prisutnih je u srži projekta Kustosiranje. Studenti su izneli predlog da bi bilo dobro da se između ovakvih susreta, organizuju grupne organizovane posete izložbama u gradu. Podaci na Fejsbuk grupi Kustosiranje govore da postoji više od 100 osoba koji prate dešavanja i koji su potencijalni učesnici. Takođe, kontakti oko gostovanja u prostorima institucija kulture su uspostavljeni i dogovori su u toku. Nekoliko gostiju koji će predstaviti svoj pristup na predviđene teme je već potvrđeno. U planu je da se pored razgovora, izlaganja i posete izložbama, realizuju i radionice.

петак, 20. јануар 2012.

Opis projekta Kustosiranje i razlozi za nastanak

  Opis projekta i razlozi za nastanak: Ideja je da se okupe budući i tek diplomirani istoričari umetnosti i da im se predoče mogućnosti koje su pred njima, kao profesionalcima, razvijajući razumevanje i negovanje od strane socijalnog okruženja za sve profesije koje ulaze u opis ovog zanimanja. Profesija kustosa je prirodan odabir mnogih iskreno posvećenih istoričara umetnosti. To nije kabinetski poziv, nego izuzetno dinamična aktivnost, koja od pojedinca traži svakodnevnu prisutnost, posvećenost, traganje za izvorima, povezivanje informacija i ljudi, inteligentno promišljanje stvarnosti i prošlosti, kroz sve one izazove, koje, inače, čine život, po rečima profesora Denegrija, tokom jednog zanimljivog razgovora.


   Primetan je veliki jaz između programa koji se proučavaju na fakultetu, pretežno orijentisanih ka akademskim potrebama, i primene tih istih znanja i veština u stvarnom i praktičnom profesionalnom okruženju. Takođe, uočljivo je i odsustvo poznavanja praktičnih metoda upotrebe znanja i adaptibilnost socijalnom okruženju i potrebama realnih profesionalnih izazova, karakterističnih za poziv kustosa. Konačno, pozicija i mogućnosti održivosti profesije kustosa u širem društvenom kontekstu je većini studenata istorije umetnosti velika nepoznanica. Prenošenje znanja, stečenog iskustvom, aktivnim profesionalnim delovanjem individualaca koji u okviru neke institucije kulture ili samostalno rade predstavlja dragocenu priliku mladim kolegama da istovremeno obogate vlastita saznanja, ali i da steknu što jasniju sliku o kontekstu budućeg profesionalnog angažmana.

   Oblasti delovanja jednog istoričara umetnosti u savremenom društvu su jasno definisane, ali su u stvarnosti, dominantno, izraz lične aktivnosti pojedinca. Nalazimo da su razlozi za nastanak ovakvog projeka nedvosmisleni. Namera je da se mladim kolegama predstave mogući odgovori ili smernice za nekoliko krupnih tema, kombinacijom vlastitih saznanja i iskustava samih autora projekta Kustosiranje (About and around curating), poznatih svetskih metoda i iskustava profesionalaca iz oblasti umetnosti i kulture iz Srbije, koji će definisati pojam kustos, kroz konkretne primere iz prakse.

   Institucije kulture, državne ili nezavisne, domaće ili strane su u prilici da se, aktivnom participacijom, partnerstvom u okviru projekta Kustosiranje povežu sa mlađim kolegama u savetodavnom ili praktičnom smislu.

Ciljevi projekta: O kustoskoj praksi, o tehnologiji pripreme i izvođenja samostalnog izlagačkog projekta, edukativnom podrškom proaktivnom pristupu mladih i budućih umetničkih kustosa
Ciljna grupa: Studenti završnih godina Odeljenja za istoriju umetnosti, Filozofskog fakulteta u Beogradu, mlađi istoričari umetnosti i drugi profesionalci iz srodnih oblasti, zainteresovani za kustosku praksu.
Mesta/vreme održavanja: Prostori institucija kulture - galerije, muzeji, kulturni centri u Beogradu, trajanje 120’ svaki session, svake druge sedmice, period januar- jul 2012
Autori projekta: Andrej Bereta i Srđan Tunić (kustosi, diplomirani istoričari umetnosti)

---
Blog na engleskom: http://aboutandaroundcurating.blogspot.com

понедељак, 16. јануар 2012.

Kustosiranje #01Galerija ARTGET, Kulturni centar Beograda, nedelja, 15.01.2012 u 18h


Teme (35’ svaki segment):


1) Pojam kustos: prezentacija o potrebnom obrazovanju, izgledu kustoskog ispita, kustoskim dužnostima i odgovornostima, strukturi zaposlenih u muzejima, postavljanju izložbi, nezavisnim kustosima... (Srđan Tunić)


2) Izazovi kustosa u instituciji kulture, gošća Aleksandra Estela Bjelica Mladenović, kustoskinja likovnog programa KCB: o delatnostima institucije, pojam kustosa iz njene perspektive i iskustva, razvijenim projektima, bitnim segmentima posla...

3) Kritika postavke izložbe "Poslednja mladost u Jugoslaviji“ u MIJ: prezentovanje dostupnog tekstualnog i foto materijala sa izložbe, upućivanje u posao i problematiku postavljanja izložbe, analiza i kritička evaluacija postavke u MIJ-u (Andrej Bereta)