четвртак, 01. март 2012.

Kustosiranje #04, KC GRAD, 29.02.2012


Ovaj susret je bio održan u prostorijama Kulturnog centra GRAD, 29.02.2012., i sastojao se od dva dela. U prvom delu je bilo reči o nečemu što je na početku projekta (Kustosiranje #00 i Kustosiranje #01) bilo naznačeno kao tema o kojoj većina učesnika želi više da zna – kako se postaje kustos, iz čega se sastoji državni ispit, a takođe je fokus bio usmeren i na kustoske škole i studije u svetu. U drugom delu, održana je radionica sa učesnicima gde je, na bazi poslatih evaluacija, kritički evaluirana izložba posećena dan pre. Autori su pružili mogućnost učesnicima da učestvuju u radionici, bez obzira da li su je posetili organizovano ili samostalno, kao i ako je nisu uopšte posetili. Usled odnošenja plakata, pored Filozofskog fakulteta, na Fakultet likovnih i primenjenih umetnosti i Arhitektonski fakultet, u grupi od 15 učesnika je bilo novih ljudi, što se pokazalo kao dobra praksa za proširivanje ciljne grupe i na studente umetničkih fakulteta.