четвртак, 17. април 2014.

Manek #02, magazin nezavisne kulture

Ovaj broj Manek magazina, jedinog relevantnog umetničkog i kulturnog sadržaja štampanog izdanja u Srbiji se bavi stvarnim životom- kritičkim preispitivanjem stanja i konteksta u kojem se stvara, živi. Za razliku od mnogobrojnih sličnih periodičnih dešavanja u našem javnom prostoru, većina tekstova nema samosažaljiv, "Kalimerovski" stav i, samim tim, osim preseka mogu da ponude pragmatičan predlog šta da se unapredi, ali i šta je lako pretpostaviti, ukoliko ništa i ne učinimo na bolje. Naš doprinos temi broja je intervju na 20. stranici. Uživajte!