петак, 24. јул 2015.

8. Ars Kozara: Rezultati Javnog pozivaSPISAK ODABRANIH UMJETNIKA/ CA:

Na bazi kvaliteta i izvodljivosti rada, prilagođenosti resursima i kontekstu Ars Kozare, odabrali smo sledeće umjetnike/ce za 8. Ars Kozaru:

  • Dajana Durić i Jelena Batelić (Rijeka / Labin, Hrvatska)

  • Đurđica Bjelošević (Banja Luka, B&H)

  • Fredone Fone i Joana Quiroga (Vitória / Serra, Brazil)

  • Giacomo Regallo (Carnate, Italija)

  • Nikolina Butorac (Zagreb, Hrvatska)

  • Udruženje Polimorf (Beograd, Srbija)

  • Udruženje likovnih stvaralaca Rizba (Trebinje, B&H)

  • Sandy Ding (Peking, Kina)

  • Sunčica Pasuljević Kandić (Lukićevo, Srbija)

ČESTITAMO!

Svim ostalim umjetnicima/cama se zahvaljujemo na interesu i vremenu i ohrabrujemo vas da pratite dalji rad Ars Kozare i aplicirate u 2016.

Ars Kozara tim i žiri:
Nemanja Čađo, Andrej Bereta, Srđan Tunić

24.07.2015 Prijedor (BiH), Mexico City (MX)